Jak przygotować otwory drzwiowe do montażu drzwi?


Z powyższym zagadnieniem przyjdzie się zmierzyć każdemu, kogo czeka remont, wykończenie mieszkania czy domu, przed zakupem drzwi. Przed tego typu problemami stoją również inwestorzy budujący najróżniejsze budynki użyteczności publicznej. Na początek kila słów wyjaśnienia.

W budownictwie wyznacznikiem standardów i jakości są Normy, które ściśle określają nawet najdrobniejsze parametry i współczynniki stosowanych materiałów oraz regulacje i ogólnie przyjęte zasady budowania i tworzenia konstrukcji.

Czy są normy dla otworów drzwiowych?

Niestety znajdziemy niewiele. Regulacje prawne dotyczące otworów drzwiowych znajdziemy w dokumencie: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) Dział III: Budynki i pomieszczenia, Rozdział 5: Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi:
„§ 75.1. Drzwi do pomieszczenia przeznaczonego na stały pobyt ludzi oraz do pomieszczenia kuchennego powinny mieć co najmniej szerokość 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy.
2. W budynku użyteczności publicznej drzwi wewnętrzne, z wyjątkiem drzwi do pomieszczeń technicznych i gospodarczych, powinny mieć co najmniej szerokość 0,9 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy.
3. Drzwi, o których mowa w ust. 1 i 2, nie powinny mieć progów.”

Jest to naprawdę niewiele zważywszy na to, że w powyższa informacja dotyczy szerokości i wysokości w świetle ościeżnicy, czyli gotowych drzwi po zamontowaniu. Wymiary surowych otworów nie są ściśle określone. Dlatego rozwiązania różnych producentów drzwi będą wymagały przygotowania otworów drzwiowych o innych wymiarach.

Zacznijmy od szerokości otworów drzwiowych.

W ASILO wszelkie wartości i wymiary podane są w katalogu. Dla przykładu drzwi, które w świetle ościeżnicy mają mieć szerokość 900 mm potrzebują otworu o szerokości od 1000 do 1020 mm.
Biorąc pod uwagę szerokość otworów drzwiowych bardzo szybko dojdziemy do wniosku, że wszelkie różnice wynikają głównie z konstrukcji ościeżnicy i zastosowanych zawiasów. Np. montując drzwi ASILO potrzebujemy stosunkowo dużego otworu, ze względu zastosowanie przez nas grubych i solidnych stojaków ościeżnicy (każdy ze stojaków ma 30mm grubości).

Co z wysokością otworów drzwiowych?

Analogicznie do szerokości otworów w katalogu ASILO znajdziemy wysokości otworów drzwiowych. Dla wysokości 2020 mm w świetle ościeżnicy, otwór powinien mieć wysokość od 2055 mm do 2065 mm. Myśląc o wysokości otworów należy dodatkowo pamiętać o bardzo istotnej rzeczy, jest nią podłoga. O ile różnice szerokości zależą od konstrukcji samej ościeżnicy, o tyle przy wysokości otworów drzwiowych pod uwagę należy wziąć ostateczną wysokość podłogi. Podkład uszczelniający, podkład wygłuszający i podłoga właściwa. W sumie od kilkunastu mm do nawet kilku cm. Chodzi o to żeby ościeżnicę postawić na gotową podłogę i ukryć pod nią krawędzie wykończenia podłogi w świetle otworów. Dlatego mierząc otwór na etapie surowej podłogi, pamiętajmy o uwzględnieniu grubości podłogi.

Pozostają jeszcze grubości ścian.

Ten aspekt jest najłatwiejszy, ponieważ grubości ścianek działowych i nośnych są ściśle określone w Normach Budowlanych a do tego większość producentów drzwi oferuje ościeżnice regulowane. W ASILO możemy wybrać ościeżnicę, która pokryje mur o grubości od 75 – 520 mm.

Prawidłowe mierzenie otworów.

Właściwie wszystko co potrzebne jest do prawidłowego zmierzenia otworów opisaliśmy już powyżej. Pragniemy jedynie dodać kilka praktycznych porad. Zarówno szerokość jak i wysokość otworu powinniśmy mierzyć w kilku miejscach aby upewnić się, że nie ma zbyt dużych różnic na szerokości czy wysokości surowego otworu, a opaska ościeżnicy ukryje jego niedoskonałości. W sytuacji, gdy szerokość otworu jest różna w kilku miejscach, do wyboru ościeżnicy należy wziąć pod uwagę najwęższy rozmiar. Akceptowalne różnice w szerokości w różnych miejscach otworu mogą sięgać 20 mm. Podobnie postępujemy z grubością ściany, szczególnie tynki nakładane maszynowo mogą mieć znaczne różnice w grubości.

Gdy otwór jest za mały.

Pozostaje podkucie ścianki i jego poszerzenie. Przed przystąpieniem do tej czynności należy jednak upewnić się czy nasza ścianka jest ścianką nośną czy działową oraz w jakiej technologii została wykonana. W ściance nośnej poszerzanie otworu drzwiowego może niestety okazać się niemożliwe ze względu na jej charakter i konstrukcję. Ściany działowe murowane z reguły są dosyć łatwe w obróbce. Pozostają jeszcze lekkie konstrukcje kartonowo – gipsowe, które z kolei stawiane są na końcu prac murarskich tuż przed wykończeniem, dlatego warto zwrócić uwagę na wymiary otworów drzwiowych na etapie ich stawiania.

Gdy otwór jest zbyt duży.

W tym wypadku nie powinno być trudności, otwór zawsze można zmniejszyć, ważne jest tu jedynie zastosowanie odpowiednich, elastycznych zapraw i dokładne wykończenie całości.

Prawidłowe przygotowanie otworów drzwiowych nie jest rzeczą trudną, jeśli pomyślimy o tym odpowiednio wcześnie. Warto pamiętać, że nawet jeśli ościeże wymaga poszerzenia, będzie to zazwyczaj opcja tańsza i szybsza niż zakup drzwi na wymiar (wyższa cena, dłuższy termin realizacji). Ponadto jeśli pomyślimy o wymiarach otworów odpowiednio wcześnie, nie ograniczymy swojego wyboru drzwi do kilku producentów – tym samym wybierzemy, takie drzwi, które najlepiej pasują do naszego pomysłu na wnętrze a nie wymiarów, które zastaliśmy. Nasze doświadczenie pokazuje, że o drzwiach myśli się na końcu budowy, dlatego zachęcamy by schemat ten zmieniać.

1. Źródło zdjęcia: Free-Photos z Pixabay

Sprawdź gdzie kupić

Wejdź i znajdź najbliższego dystrybutora drzwi Asilo!