Polityka Prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI

Portal internetowy www.gradara.pl (zwany dalej serwisem) jest prowadzony przez firmę Entra sp. z o.o. z siedzibą w: Juszkowo, ul. Zdrowa 10, 83-000 Pruszcz Gdański, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem 0000300934, REGON: 220593120, NIP: 604-009-45-13, kapitał zakładowy 1 274 000 PLN opłacony w całości (zwany dalej Administratorem). Adres e-mail: entra@entra.pl, kontakt telefoniczny: +48 58 692 04 50

Administrator przywiązuje dużą wagę do ochrony Państwa danych osobowych i w związku z tym gromadzi, przetwarza i wykorzystuje Państwa dane osobowe wyłącznie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz chylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

RODO

Państwa dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej poczty elektronicznej, a także strony internetowej, formularza kontaktowego lub w inny sposób (przekazanie wizytówki, kontakt telefoniczny), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), oraz w celu, dla którego zostały nam udostępnione.

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że nie będzie wobec Państwa stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym – poprzez profilowanie).

Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Państwa dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. 

1. DANE OSOBOWE

Dane osobowe to wszystkie dane, które odnoszą się do osoby zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania. Zalicza się do nich na przykład Państwa imię i nazwisko, numer telefonu lub adres poczty i e-mail jak również IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

2. GROMADZENIE, PRZETWARZANIE I WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator gromadzi, przetwarza lub wykorzystuje Państwa dane osobowe wyłącznie w opisanym niżej zakresie:
a. Formularz zapytania ofertowego. Poprzez formularz zapytania ofertowego w serwisie mogą Państwo składać bezpośrednio - do Administratora serwisu zapytanie o wycenę. Podane dane są gromadzone, przetwarzane, a informacje przekazane przez Państwa wykorzystywane są w zakresie niezbędnym do nawiązania kontaktu, ukształtowania treści i  prawidłowej realizacji odpowiedzi na zapytanie składane przez Państwa za pośrednictwem usług drogą elektroniczną. (Podstawa prawna art. 6 lit. b RODO)Podanie danych oznaczonych jako  obowiązkowe ( imię i nazwisko, adres e-mail, nr. Telefonu, nazwa firmy, nip firmy) jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodane skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
b. Formularz kontaktowy. Przez formularz kontaktowy udostępniony w serwisie mogą Państwo bezpośrednio skontaktować się z administratorem. Administrator gromadzi, przetwarza i wykorzystuje informacje przekazane przez Państwa w formularzu kontaktowym wyłącznie w celu opracowania Państwa sprawy.(Podstawa prawna art 6. lit a RODO).Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe ( imię i nazwisko, adres e-mail) jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodane skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. ​​​​​
c. Zgody marketingowe. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji marketingowych, w tym przesyłanie przez nas drogą elektroniczną informacji handlowych, przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez nas również w celu przekazywania Państwu informacji dotyczących produktów, nowości w ofercie, wysyłki materiałów reklamowych drogą elektroniczną oraz drogą tradycyjną (pocztową). (Podstawa prawna art 6. lit a RODO). Realizacja celów marketingowych jest wyrażona odrębną zgodą przez użytkownika.
Podanie powyższych Danych Osobowych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. Jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić świadczenie Państwu usług drogą elektroniczną.
d. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez użytkowników za pośrednictwem serwisów w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

3. INFORMACJA, KOREKTA DANYCH, ODWOŁANIE ZGODY, SPRZECIW

Każdemu Użytkownikowi przysługuje możliwość realizacji uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo dostępu do własnych Danych Osobowych, prawo żądania ich aktualizacji, poprawiania i usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. W celu realizacji tego uprawnienia, prosimy o przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres wskazany na wstępie Polityki, poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu wskazanym na wstępie Polityki.

4. POLITYKA COOKIES

4.1 Serwis korzysta z plików cookies.

4.2 Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

4.3 Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4.4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

4.5 W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

4.6 W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4.7 W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

4.8 Administrator serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

4.9 Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów. Powyższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska. Źródło: wszystkoociasteczkach.pl

5. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES – JAK W PRAKTYCE WYRAŻAĆ I COFAĆ ZGODĘ?

5.1 Jeśli nie chcecie Państwo otrzymywać plików cookies, można zmienić ustawienia przeglądarki. Administrator zastrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze serwisu.

5.2 W celu zarządzania ustawieniami cookies należy wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępować zgodnie z zawartymi w nim instrukcjami:
a. Internet Explorer
b. Chrome
c. Safari
d. Firefox
e. Opera
f. Android
g. Safari (iOS)
h. Windows Phone

6. LOGI SERWERA.

6.1 Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

6.2 Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a. czas nadejścia zapytania,
b. czas wysłania odpowiedzi,
c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f. informacje o przeglądarce użytkownika,
g. Informacje o adresie IP.

6.3 Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

6.4 Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

7. BADANIA SPOŁECZNE I MARKETINGOWE

Administrator może przeprowadzać za pośrednictwem serwisu różne badania społeczne i marketingowe (w szczególności ankiety). Jeśli Użytkownicy zgodzą się w nich uczestniczyć, administrator będzie wykorzystywać odpowiedzi w celu opracowania anonimowych wyników tych ankiet oraz by czasami w sposób zbiorczy publikować je na Serwisie. Administrator przestrzega w tym zakresie wszystkich polskich i europejskich norm dotyczących prowadzenia badań społecznych, aby zapewnić Użytkownikom Serwisu bezpieczeństwo i anonimowość.

8. KONTAKT

Użytkownik serwisu w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres wskazany na wstępie Polityki, poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu wskazanym na wstępie Polityki, bądź za pośrednictwem formularza dostępnego w serwisie. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Regulaminu, Polityki prywatności oraz warunków korzystania z serwisu prosimy kierować pod wskazany na wstępie Polityki, bądź poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu wskazanym na wstępie Polityki.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1 Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka dotyczy tylko Serwisu internetowego gradara.pl

9.2 W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad zostaniecie Państwo poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej www.gradara.pl.